Aquest desplegable, editat per l’Ajuntament d’Esplugues, està imprès en paper òfset blanc amb certificació PEFC. El sistema d’impressió que es va fer servir va ser l’òfset tradicional de full pla, es van fer servir tintes amb base d’olis vegetals per aconseguir que tot el projecte respectés els valors mediambientals que promociona el mateix consistori.

Es tracta d’un desplegable complex, amb una coberta i contracoberta encolades, per donar més rigidesa i durabilitat a aquest producte, ja que està pensat com a material de consulta encarat als comerços. És una eina excel·lent per saber gestionar correctament la recollida selectiva de brossa.