Es desvorden les capacitats de producció al sector de les arts gràfiques per la falta de materies primeres. El nombre de comandes a les fabriques de paper i cartó ha augmentat tant aquest any 2021, respecte l’any passat, que ha fet palès l’augment de la tensió als estocs.

Concretament la producció d’embasos de cartó ha augmentat tant que inclús les cadenes de subministrament acumulen existències de seguretat. El tancament d’algunes de les fabriques de producció de paper i cartó, més la reducció de la seva producció en altres i l’augment de les despeses de transport de mercaderies ha incrementat el preu de venta de manera exorvitada els ultims mesos.

Tot això condueix a un augment significatiu dels temps de lliurament, també. Aquesta situació de tensió sempre ha caracteritzat el sector, encara que ara ha portat els terminis a una situació sense precedents. Per això la nostra recomanació és, una vegada més, la de planificar les comandes amb anticipació.